O združenju

Od KOD poklic DULE

Žensko, ki je rojevala, je od nekdaj spremljalo več žensk, ki so ji ob tem pomagale. Nekatere so ji nudile čustveno in fizično podporo - te bi danes imenovali dule. Vendar pa se je ta koncept podpore ob premestitvi poroda v porodnišnice izgubil. Ko sta zdravnika Marshall H. Klaus in John H. Kennell ob svojem raziskovanju ugotovila, da prisotnost ženske, ki je med porodom ob porodnici, pozitivno vpliva na porodni izid, sta po-klic dule ponovno obudila in definirala.

Tako so leta 1992 ustanovili prvo organizacijo za izobraževanje obporodnih spremljevalk, dul, DONA International. Postavili so jasno definirane standarde delovanja in etični kodeks, ki so tudi del našega združenja MOJA DULA.

Dona international

združenje MOJA DULA je tudi del Evropske mreže dul EDN. EDN je mednarodna organizacija, ki skrbi za strokovno povezovanje, podporo in izmenjavo informacij med dulami na področju Evrope.

European doula network

Dule združenja MOJA DULA svoje poslanstvo opravljamo strokovno, saj nas k temu zavezujejo standardi delovanja in etični kodeks združenja, ki sta temelj našega delovanja.Etični kodeks

Card picture

Kaj o poklicu dule menijo MEDICINSKI strokovnjaki

Medicinski strokovnjaki priznavajo, da dula koristno vpliva na porod in jo vidijo kot dragoceno dopolnilo tradicionalni medicinski oskrbi pri porodu.

Številne študije so pokazale, da prisotnost dule lahko pozitivno vpliva na potek poroda in izid nosečnosti. Ameriška zveza porodničarjev in ginekologov (American College of Obstetricians and Gynecologists) priznava, da lahko dule pomagajo pri lajšanju bolečin med porodom, pripomorejo k manj pogosti uporabi protibolečinskih sredstev in medicinskih posegov. Obenem pa podpora dule pomaga tako pri večji uspešnosti dojenja kot pri zmanjšanju poporodnih depresivnih motenj.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v svojih smernicah o nosečnosti in porodu navaja, da prisotnost dule lahko pozitivno vpliva na izid poroda in boljšega povezovanja mame in novorojenčka v poporodnem obdobju.

Študije so pokazale, da prisotnost dule lahko zmanjša potrebo po medicinskih posegih, kot so carski rez, sprožanje ali pospeševanje poroda ter uporaba epiduralne anestezije. Prav tako je ob prisotnosti dule manjše število drugih zapletov, kot so fetalni distres, poporodna krvavitev in raztrganine presredka.

S čustveno podporo dula zmanjša količino stresnih hormonov v maminem telesu in obenem s tehnikami za lajšanje intenzivnosti poroda pomaga povečevati nivo hormonov, ki pospešujejo porod. Tako dula pripomore h krajšemu porodu, k zmanjšanju števila zapletov med porodom in k izboljšanju porodnega izida.

Vendar pa je pomembno, da se bodoče matere o svojih željah in potrebah pogovorijo tudi z medicinskim osebjem, le-temu zaupajo in upoštevajo njihova priporočila.

večjo verjetnost spontanega vaginalnega poroda 8-12%
manjšo verjetnost za carski rez28%
manjšo verjetnost za vakuumski porod10%
manjšo verjetnost uporabe umetnih popadkov oz. oksitocina31%
manjšo verjetnost uporabe epiduralne analgezije 20%
manjšo verjetnost uporabe protibolečin-skih sredstev 10%
manjšo verjetnost, da bi jim porod ostal v slabem spominu 31
v povprečju krajše porodeza 0,69 ure
bolj zadovoljivo porodno izkušnjo12%

Rezultati pregledne študije iz Cochranove knjižnice: Continuous support for women during childbirth

Rezultati raziskav in povezave

Raziskave vedno znova kažejo, da neprekinjena podpora dule ob porodu pripomore k lažjemu poteku poroda, kjer se dogaja manj zapletov, ženske potrebujejo manj protibolečinskih sredstev in imajo boljše porodne izide. Obenem pa nobena raziskava ni pokazala, da bi prisotnost dule kakorkoli negativno vplivala na potek poroda.

Healthy Birth Practice #3: Bring a Loved One, Friend, or Doula for Continuous Support

V študijo so vključili vse dotedanje raziskave o dulah (27 raziskav, v katere je bilo vključenih 15,858 žensk). Raziskave so pokazale, da so ženske, ki so ob porodu imele dulo, imele: Glej tabelo.

Obenem pa so imeli otroci po 5 minutah višje APGAR ocene, kar kaže, da je takšna porodna izkušnja boljša tudi za otrokovo zdravje oziroma njegovo dobro počutje.

Card picture

Pregledna študija, objavljena v reviji Obstetrical & Gynecological Survey iz leta 2023, kjer so povzeti rezultati 90 člankov, je pokazala, da neprekinjena podpora dule poveča verjetnost za vaginalni porod, obenem pa se zmanjša verjetnost za prezgodnji porod in nizko porodno težo novorojenčka.

Tajvanska študija, (Effectiveness of the doula program in Northern Taiwan), kjer imajo sicer izjemno visok odstotek carskih rezov (43 %) je pokazala, da je ob spremstvu dule verjetnost za carski rez kar 3 x manjša (13 %).

Ženske, ki so imele podporo v poporodnem obdobju, pa so imele manjšo verjetnost za poporodno depresijo, večjo uspešnost pri dojenju, lažje povezovanje z otrokom in boljše razumevanje otrokovih potreb.

Pregledna študija iz leta 2021 je potrdila,da imajo mame, ki imajo dulo, večjo verjetnost, da bodo uspešno vzpostavile dojenje. Druga študija pa je pokazala,da je dojenje pri mamah, ki so imele podporo dule, daljše in uspešnejše. Za boljše razumevanje: v ZDA je pri 6 mesecih dojenih okoli 50 % dojenčkov. Pri tistih mamah, ki so imele podporo dule in so bile vključene v študijo, pa je ta odstotek narastel na 89 %.

Študija, izvedena na Kitajskem, je pokazala, da podpora dule med porodom zniža verjetnost za poporodno depresijo.

Študije, kot je Comparison of the effects of doula supportive care and acupressure at the BL32 point on the mother's anxiety level and delivery outcome so pokazale, da imajo nosečnice, ki imajo dulo, manjše tveganje za anksioznost in stres med nosečnostjo in porodom.

Dobro počutje nosečnice v času nosečnosti in poroda pa ni pomembno le zanjo, temveč tudi za prihajajočega otroka.

Otrok se med razvojem v maternici skozi čutni in fizični svet matere pripravlja na življenje izven maternice. Kakšen pomen ima življenje v maternici za ves človekov razvoj je odlično predstavljeno in argumentirano v dokumentarnem filmu V maternici (In utero), ki se osredotoča na različne vidike življenja ploda in vpliva matere na otrokov razvoj še pred rojstvom.

Svetovno priznani psihiater dr. Gabor Maté poudarja, da lahko nezdrav stres v otroštvu povzroči trajne spremembe v možganih, ki lahko vplivajo na obnašanje, čustva in fizično zdravje v odrasli dobi. Še več; trdi, da nas okolje oblikuje že od trenutka, ko smo spočeti, torej že v času, ko se otrok razvija v maternici ter med porodom.

Raziskave na nevrološkem področju prav tako poudarjajo pomen zgodnjega otroštva in življenja pred rojstvom za optimalen razvoj v odraslo osebo in sicer, da pozitivno doživljanje sveta v obporodnem obdobju in zgodnjem otroštvu pomembno vpliva na razvoj možganov.

Okrogla miza

Okrogla miza na temo prvi stik je eden najboljših prispevkov na Slovenskem in razkriva kako lahko dule in medicinsko osebje najbolje sodelujemo v korist nosečnic in njihovih novorojenčkov.